Jou kind… Ons belegging… Hulle toekoms!

VERBREED JOU HORISON BY LAERSKOOL BRITS!

 

Elke kind is vir ons uniek.  Uitdagings en hindernisse gee mense die geleentheid om te groei.  Daarom word geleenthede benut en tradisies word bevestig.  Christelike karakter word uitgebou, uitdagings word aangepak en drome word verwesenlik.  Met dankbaarheid vier ons prestasies al is dit hoe klein.  Met reg kan ons blinkoog leerlinge sê:  “Om in Laerskool Brits te wees, is ‘n fees!!”

Ons glo dat elke kind, opvoeder en ouer geleenthede moet kry om te kan groei en dat Laerskool Brits die plek is waar dit kan gebeur.  Elke leerling is ‘n bate vir die skool.  Met reg word hoë verwagtinge gekoester en word uitnemendheid nagestreef.  Verantwoordelikheid word van almal verwag en moet na die beste van jou vermoë nagekom word.

Laerskool Brits skep geleenthede vir elke Britsie, en so word wenners gekweek.  Hoë akademiese, tegnologiese, sport- en kulturele standaarde is die roep van die Britsies.

Die dinamiek van die Beheerliggaam onder die bekwame leiding van Pastoor Dirk Enslin, puik Personeel, entoesiastiese Hulp- en Ondersteunerfonds onder leiding van Me. Vera van Vuuren, ondersteunende Ouers en lojale Vriende van ons skool, dra daartoe by dat ons oor ‘n gevestigde infrastruktuur beskik wat aan alle uitdagings van ons tyd voldoen.

Hier by Laerskool Brits weet ons elke Britsie is uniek, en daarom inspireer ons mekaar tot hoë hoogtes en staan ons saam om dit te bereik.

Kom verwesenlik jou ideaal, en verbreed jou horison by die beste skool in die Noordwes(te) !

 EREKODE

In die skool streef ons Christelike lewensbeginsels na en gee die ereplek aan die Drie-enige God en Sy woord.

Ons talente het ons van Hom ontvang en wend dit tot Sy eer aan.