GRONDSLAGFASE

Elke kind word gebore met ‘n ongeooflike vermoë om kennis te versamel. Met 16 onderwyseresse en 410 leerder vorm ons ‘n entoesiastiese span wat toegewyd poog om uitnemendheid na te streef.

 

Ons plaas ‘n hoë premie op kwaliteitonderrig, daarom het die leerder die geleentheid om nuwe gawes en talente te ontdek. Kennis word deur middel van die nuutste tegnologie oorgedra.

 

Ons bied die volgende aan:

KOU periodes

Gratis rekenaargesteunde-onderrig

‘n Derde taal word aangeleer vanaf Graad 1

Opvoedkundige uitstappies wat pas by die temas.

 

SENIOR FASE

Akademie: Intermediêre fase (graad 4-6) en Senior fase (graad 7)

In die Senior fase probeer ons om die beste moontlikhede vir die leerlinge se toekoms te skep met selfopofferinge.

Harde werk, betrokkenheid en onbaatsugtige diens verseker dat ons skool van krag tot krag gaan.

Ouers, onderwysers en leerlinge vorm ‘n span wat seepglad ge-olie saamwerk tot voordeel van ons skool.