DIE BEHEERLIGGAAM 2018

Voor (vlnr): Me Jolani du Preez, Mnr Flip Loots (Hoof), Pastoor Dirk Enslin (Voorsitter), Mnr Berto Fourie (Ondervoorsitter)

Agter (vlnr): Me Mari de Beer, Me Lucia le Roux, Mnr Johan Pieterse, Mnr Jay-Jay Moll, Mnr Jop Pretorius, Me Anine Smit, Me Elize Fourie.