DIE BEHEERLIGGAAM 

Voor (vlnr): Me Elize Fourie, Me Lucia Le Roux, Pastoor Dirk Enslin (Voorsitter), Mnr Flip Loots, Mnr Andre Roussouw (Hoof/Waarnemend), Me Joani Jacobs, Me Marie De Beer

Agter (vlnr): Mnr Jay-Jay Moll, Mnr Jaques Jacobs

Agter: Mnr Berto Fourie (Ondervoorsitter)

Afwesig: Mnr Johan Pieterse