LAERSKOOL BRITS DAGBESTUUR 2020

Van links: Mnr Okkie van Staden (Departementshoof), Me Elize Fourie (Departementshoof), Mnr André Rossouw (Hoof/Waarnemend)