BRITSIE SPORT

‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees… Dis een van die redes waarom dit belangrik vir ons om seker te maak dat Britsies toegang het tot ‘n wye reeks sportsoorte. Nie net om hul  liggame gesond en fiks te hou nie, maar om hulle die waarde van gesonde kompetisie te leer, en ook die kans te gee om hul sportdrome te kan uitleef.

Ons bied tans die volgende sportsoorte:

ATLETIEK

SKAAK

SWEM

RUGBY

WELPIE RUGBY

NETBAL

MINI-NETBAL

KRIEKET

MINI-KRIEKET

GHOLF

TENNIS

HOKKIE

SAGTEBAL

RUITERKUNS

LANDLOOP

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Atletiek

Rugby

Rugby

Rugby

Rugby

Rugby

Welpie Rugby

Welpie Rugby

Welpie Rugby

Welpie Rugby

Netbal

Netbal

Netbal

Netbal

Netbal

Swem

Swem

Swem

Swem

Hokkie

Hokkie

Hokkie

Hokkie

Krieket

Skaak

Skaak

Skaak

Skaak

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

Sagtebal

Ruiterkuns

Landloop