Jou kind… Ons belegging… Hulle toekoms!

WEES DIE BESTE JY BY LAERSKOOL BRITS!

 

Elke kind is vir ons uniek.  Uitdagings en hindernisse gee mense die geleentheid om te groei.  Daarom word geleenthede benut en tradisies gevestig.  Christelike karakter word uitgebou, uitdagings word aangepak en drome word verwesenlik.  Met dankbaarheid vier ons prestasies al is dit hoe klein.  Met reg kan ons blinkoog leerlinge sê:  “Dis ‘n fees om ‘n Britsie te wees!”

Ons glo dat elke kind, opvoeder en ouer geleenthede moet kry om te kan groei en dat Laerskool Brits die plek is waar dit kan gebeur.  Elke leerling is ‘n bate vir die skool.  Met reg word hoë verwagtinge gekoester en word uitnemendheid nagestreef.  Verantwoordelikheid word van almal verwag en moet na die beste van jou vermoë nagekom word.

Laerskool Brits skep geleenthede vir elke Britsie, en so word wenners gekweek.  Hoë akademiese, tegnologiese, sport- en kulturele standaarde is die roep van die Britsies.

Die dinamiek van die Beheerliggaam onder die bekwame leiding van Mnr Berto Fourie, ons hoof Mnr Walter Krüger, ons puik Personeel, entoesiastiese Hulp- en Ondersteunerfonds onder leiding van Me. Yolanda Louwrens, ondersteunende Ouers en lojale Vriende van ons skool, dra daartoe by dat ons oor ‘n gevestigde infrastruktuur beskik wat aan alle uitdagings van ons tyd voldoen.

Ons tema vir die jaar is: Wees die beste jy! 
Hier by Laerskool Brits weet ons elke Britsie is uniek, en daarom inspireer ons mekaar tot hoë hoogtes en staan ons saam om dit te bereik.

Kom verwesenlik jou ideaal, verbreed jou horison, en wees die beste jy by die beste skool in die Noordwes(te) !

 EREKODE

In die skool streef ons Christelike lewensbeginsels na en gee die ereplek aan die Drie-enige God en Sy woord.

Ons talente het ons van Hom ontvang en wend dit tot Sy eer aan.